Veľkoobchod

“Podpora obchodnej siete.”

Ponúkame zvýhodnené podmienky pre maloobchodné jednotky ako súčasť budovania distribučnej siete. Vďaka dlhodobej spolupráci s výrobcami a dovozcami tovaru garantujeme obchodným partnerom výhodné podmienky. Tie sú stanovené individuálne podľa jednotlivých značiek a výrobcov.

Spolupráca s maloobchodmi funguje na základe rámcovej zmluvy. Záujemca o veľkoobchodnú spoluprácu musí hodnoverne preukázať, že sa na maloobchodnej úrovni zaoberá predajom tovarov predmetnej kategórie.

Veľkoobchod zastrešujeme po stránke marketingu, technického poradenstva a logistiky. Neustále rozširujeme a aktualizujeme veľkoobchodnú ponuku, pričom garantujeme kvalitu dodávaného tovaru. Sortimentná ponuka e-shopu a veľkoobchodu sa môže líšiť. Rovnako nie je možné kombinovať maloobchodné a veľkoobchodné akcie.

Staňte sa našimi partnermi!